[cs_content][cs_section parallax=”false” style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

Inwestycje i projekty Unijne

1. Poprawa konkurencyjności i wzrost zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Anders Export-Import Setla Wiesław dzięki zakupowi nowoczesnej oklejarki

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
W ramach projektu współfinansowanego prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 zakupiliśmy w 2015 roku nowoczesną okleiniarkę Model AKRON 1400, co przyczyniło się do poprawy jakości produkcji, rozwoju asortymentu oraz wzrostu funkcjonalności i estetyki oferowanych mebli.
Dzięki realizacji projektu wdrożono 2 nowe typy produktów, a 1 typ został ulepszony.

Nazwa projektu: „Poprawa konkurencyjności i wzrost zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Anders Export-Import Setla Wiesław dzięki zakupowi nowoczesnej oklejarki”
Nazwa Beneficjenta: PPHU ANDERS EXPORT-IMPORT Wiesław Setla
Wartość projektu: 342 727,20 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 278 640,00 PLN
Wartość dofinansowania: 139 264,27 PLN

Główny cel projektu to rozwój firmy i znaczący wzrost jej konkurencyjności rynkowej poprzez inwestycję w nowoczesną, wysokospecjalistyczną oklejarkę, pozwalającą ulepszyć produkty meblarskie i wprowadzić nowe, umożliwiającą poprawę jakości i estetyki ich wykonania, a także wzrost wydajności pracy i mocy produkcyjnych, przy jednoczesnym dalszym rozszerzaniu asortymentu i zmniejszaniu liczby reklamacji.

Przedsięwzięcie jest zgodne z działaniem 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.4. typ: Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, gdzie głównym celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

2. Rozwój przedsiębiorstwa Anders poprzez zastosowanie nowoczesnych maszyn obróbczych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
W ramach projektu współfinansowanego prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 zakupiliśmy w 2010 roku specjalistyczne i innowacyjne maszyn w tym: centrum obróbcze sterowane numerycznie, prasę hydrauliczną z gorącymi półkami oraz okleiniarkę prostoliniową. Maszyny posiadają szereg nowatorskich rozwiązań, zarówno w zakresie procesu produkcji, jak i bezpieczeństwa pracy.
Głównym celem przedsięwzięcia był wzrost konkurencyjności poprzez wzrost nakładów na rzecz innowacyjności przedsiębiorstwa, zwiększenie produkcji oraz dostosowanie do potrzeb klientów.

Nazwa projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa Anders poprzez zastosowanie nowoczesnych maszyn obróbczych”
Nazwa Beneficjenta: PPHU ANDERS EXPORT-IMPORT Wiesław Setla
Wartość projektu: 953 527,60 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 781 500,00 PLN
Wartość dofinansowania: 474 000,00 PLN

Cel ogólny projektu jest bezpośrednio związany z celem działania 1.2 RPO WSL poprzez wzrost konkurencyjności małego przedsiębiorstwa, a także wzrost zatrudnienia. Ze względu na działanie dla wzrostu konkurencyjności poprzez zakup innowacyjnych maszyn projekt jest zgodny z celem głównym priorytetu I RPO WSL ze względu na wpływ projektu na wzrost konkurencyjności śląskiej gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section parallax=”false” style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://www.andersmeble.pl/wp-content/uploads/un1.png” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ class=”cs-ta-center” style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://www.andersmeble.pl/wp-content/uploads/un2.png” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://www.andersmeble.pl/wp-content/uploads/un3.png” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]

[cs_content][cs_section id="kontakt" bg_color="hsl(285, 8%, 10%)" parallax="false" style="margin: 0px;padding: 45px 0px;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" style="padding: 0px;"][x_custom_headline level="h4" looks_like="h4" accent="false" class="cs-ta-center page-title" style="color: hsl(0, 0%, 100%);"]Kontakt[/x_custom_headline][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/3" style="padding: 0px;"][x_custom_headline level="h5" looks_like="h5" accent="false" class="column-title" style="color: hsl(0, 0%, 100%);"]Siedziba firmy[/x_custom_headline][cs_icon_list][cs_icon_list_item title="ul. Grunwaldzka 3" type="map-marker" icon_color="hsl(194, 60%, 50%)" link_enabled="false" link_url="#" link_new_tab="false"]ul. Grunwaldzka 3[/cs_icon_list_item][cs_icon_list_item title="Żywiec 34-300" type="check" icon_color="hsl(288, 10%, 10%)" link_enabled="false" link_url="#" link_new_tab="false" class="no-icon"]Żywiec 34-300[/cs_icon_list_item][cs_icon_list_item title="www.andersmeble.pl" type="times" icon_color="hsl(288, 10%, 10%)" link_enabled="true" link_url="www.andersmeble.pl" link_title="Anders Meble" link_new_tab="false" class="no-icon" style="margin-top: 15px;color: #FFF;"]www.andersmeble.pl[/cs_icon_list_item][/cs_icon_list][x_custom_headline level="h5" looks_like="h5" accent="false" class="column-title" style="color: hsl(0, 0%, 100%);"]Recepcja[/x_custom_headline][cs_icon_list][cs_icon_list_item title="tel. 33-860-55-65" type="phone" icon_color="hsl(194, 60%, 50%)" link_enabled="false" link_url="#" link_new_tab="false"]tel. 33-860-55-65[/cs_icon_list_item][cs_icon_list_item title="biuro@andersmeble.pl" type="envelope" icon_color="hsl(194, 60%, 50%)" link_enabled="true" link_url="mailto:biuro@andersmeble.pl" link_new_tab="false"]biuro@andersmeble.pl[/cs_icon_list_item][cs_icon_list_item title="Czynne 8.00-16.00" type="clock-o" icon_color="hsl(194, 60%, 50%)" link_enabled="true" link_url="mailto:biuro@andersmeble.pl" link_new_tab="false"]Czynne 8.00-16.00[/cs_icon_list_item][/cs_icon_list][x_custom_headline level="h5" looks_like="h5" accent="false" class="column-title" style="color: hsl(0, 0%, 100%);"]Dział zaopatrzenia i magazyn[/x_custom_headline][cs_icon_list][cs_icon_list_item title="zaopatrzenie@andersmeble.pl" type="envelope" icon_color="hsl(194, 60%, 50%)" link_enabled="true" link_url="mailto:zaopatrzenie@andersmeble.pl" link_new_tab="false"]zaopatrzenie@andersmeble.pl[/cs_icon_list_item][/cs_icon_list][/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/3" style="padding: 0px;"][x_custom_headline level="h5" looks_like="h5" accent="false" class="column-title" style="color: hsl(0, 0%, 100%);"]ZAPYTANIA OFERTOWE[/x_custom_headline][cs_icon_list][cs_icon_list_item title="oferty@andersmeble.pl" type="envelope" icon_color="hsl(212, 70%, 63%)" link_enabled="true" link_url="mailto:oferty@andersmeble.pl" link_new_tab="false"]oferty@andersmeble.pl[/cs_icon_list_item][/cs_icon_list][x_button size="global" block="false" circle="false" icon_only="false" href="https://www.facebook.com/Anders-Meble-183297732165469/?fref=ts" title="" target="blank" info="none" info_place="top" info_trigger="hover" info_content=""]FACEBOOK[/x_button][cs_text]Odwiedź nas na naszym fanpage![/cs_text][/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/3" style="padding: 0px;"]
[/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section parallax="false" style="margin: 0px;padding: 0px;"][cs_row inner_container="false" marginless_columns="false" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" style="padding: 0px;"][x_raw_content]
[/x_raw_content][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]